@Jasper_Holton's profile photo

Universal Language Translation Django-sjabloontags Dit is een Django-sjabloontag voor universele vertaling, dat wil zeggen, vertaling van elke taal naar de taal van de klant. Het gebruikt locale middleware om te werken en bestaat verder uit app-filters die de tekst naar behoefte vertalen. De code wordt becommentarieerd om te beschrijven wat elk stuk doet. Het eerste deel zijn de instellingen, waar we locale middleware moeten toevoegen zodat we de request.LANGUAGE_CODE kunnen krijgen.

# settings.py 
MIDDLEWARE = ​​[ 
 '...', 
 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware' # Voeg dit toe tot het einde 
] 
En de template-tags, evenals een filter.
# templatetags/app_filters. # Detecteer de taal 
 return detect(value) # Return value (en, es, de, etc) 
In actie ziet de tag eruit als {% etranslate ' Tekst hier' %}. Voor een Engelse klant wordt dit niet vertaald door de site en wordt het alleen in het Engels weergegeven. Voor ieder ander wordt de tekst vertaald naar hun taal (of er wordt in ieder geval een poging gedaan). Voor niet-Engelse vertalingen, zoals een bericht dat in het Duits of Nederlands kan zijn, gebruikt u {% translate 'Text here' %} voor universele vertaling van elke taal naar de browsertaal of taal die wordt doorgegeven door een URL-parameter lang. gebruikt ook het sjabloonfilter detectlanguage met tekst op de site, {{ post.content|detectlanguage }} om de taal van berichten ernaast weer te geven. de tag ziet eruit als {% etranslate 'Text here' %}. Voor een Engelse klant wordt dit niet vertaald door de site en wordt het alleen in het Engels weergegeven. Voor ieder ander wordt de tekst vertaald naar hun taal (of er wordt in ieder geval een poging gedaan). Voor niet-Engelse vertalingen, zoals een bericht dat in het Duits of Nederlands kan zijn, gebruikt u {% translate 'Text here' %} voor universele vertaling van elke taal naar de browsertaal of taal die wordt doorgegeven door een URL-parameter lang. gebruikt ook het sjabloonfilter detectlanguage met tekst op de site, {{ post.content|detectlanguage }} om de taal van berichten ernaast weer te geven. de tag ziet eruit als {% etranslate 'Text here' %}. Voor een Engelse klant wordt dit niet vertaald door de site en wordt het alleen in het Engels weergegeven. Voor ieder ander wordt de tekst vertaald naar hun taal (of er wordt in ieder geval een poging gedaan). Voor niet-Engelse vertalingen, zoals een bericht dat in het Duits of Nederlands kan zijn, gebruikt u {% translate 'Text here' %} voor universele vertaling van elke taal naar de browsertaal of taal die wordt doorgegeven door een URL-parameter lang. gebruikt ook het sjabloonfilter detectlanguage met tekst op de site, {{ post.content|detectlanguage }} om de taal van berichten ernaast weer te geven. Voor niet-Engelse vertalingen, zoals een bericht dat in het Duits of Nederlands kan zijn, gebruikt u {% translate 'Text here' %} voor universele vertaling van elke taal naar de browsertaal of taal die wordt doorgegeven door een URL-parameter lang. gebruikt ook het sjabloonfilter detectlanguage met tekst op de site, {{ post.content|detectlanguage }} om de taal van berichten ernaast weer te geven. Voor niet-Engelse vertalingen, zoals een bericht dat in het Duits of Nederlands kan zijn, gebruikt u {% translate 'Text here' %} voor universele vertaling van elke taal naar de browsertaal of taal die wordt doorgegeven door een URL-parameter lang. gebruikt ook het sjabloonfilter detectlanguage met tekst op de site, {{ post.content|detectlanguage }} om de taal van berichten ernaast weer te geven.


Pinterest logo
Tumblr logo VK logo

https://uglek.com/post/300/?lang=nl -